AİLE ve KARMA DİZİMİ

Banu Birtek ile Aile Dizimi ve Karma Dizimi

Aile Dizimi Alman Psikoterapist Bert Hellinger’in 70’lerde Afrika’daki şaman Zuluların yaşam tarzları ve ateş başındaki ritüellerinden etkilenerek oluşturduğu Sistematik Aile Terapisidir. Avusturya, Hollanda ve İsviçre’de sosyal sigorta kapsamındadır. DNA yoluyla sülalemizden bize aktarılan ve bizim farkında olduğumuz ya da olmadığımız enerjilerin günlük hayatımızda meydana getirdiği sorunları temizler. Bizim bilinçdışı sülalemizden üstlendiklerimizin hayatımızda eşimiz, çocuğumuz, sevgilimiz, arkadaşlarımız ya da patronumuz gibi kişilerle ilişkilerimizde zorlanmalar yoluyla ortaya çıkan enerjileri şifalandırarak ilişki sorunlarımızı çözer. Hastalık, rahatsızlık, maddi, cinsel ya da sosyal sorunlarımızı iyileştirir. Zihinsel, Duygusal, Fiziksel, Eterik ve Enerji Bedenlerimize aynı anda çalışarak çok hızlı değişim ve dönüşümler yaşatır.

Karma Dizimi; yıllardır Aile Dizimleri ve Regresyon seanslarıyla tecrübe ettiğim, kişinin farklı yaşamlarından hala etkisi altında kaldığı olumsuz enerjileri temizlemek ve olumlu enerjileri dönüştürmek amacıyla uyguladığım bir tekniktir.

Aldığım bir çok eğitim ve uygulayıcılık, ayrıca danışan olarak aldığım seanslarla kıyasladığımda Aile ve Karma Dizimlerinin içlerinde en hızlı çalışan teknikler olduğunu sadece ben değil bir çok kişi de fark etmiş durumda.