AİLE ve KARMA DİZİMİ

Banu Birtek ile Aile Dizimi ve Karma Dizimi

İlahiyat, Felsefe ve Pedagoji eğitimleri almış olan Bert Hellinger’in Afrika’ya Katolik Misyoneri olarak gönderilmesiyle başlayan hikaye, Hellinger’in 16 yıl Şaman Zulularla birlikte yaşayıp, onlardan etkilenmesiyle şekillenir. Şaman Zuluları hıristiyanlaştırmaya giden Hellinger, onların ateş başında yaptıkları ritüellerden, Atalarının Ruhlarıyla kurdukları temaslardan, günlük hayatlarındaki hiyerarşiden etkilenir.

Almanya’ya döndüğünde devam ettiği eğitim ve araştırmalarında, Geştalt Psikolojiye yönelir ve sonuç olarak, Batının Pragmatik, Bilimsel yönünü Doğu’nun Mistik ve Ruhani taraflarıyla birleştirir ve “Systematische Familien Aufstellung” tekniğini ortaya çıkarır.

Ülkemizde “Aile Sergisi” “Aile Dizimlemesi” “Sistem Dizimi” “Kök Canlandırmak” v.b… isimlerle adlandırılan teknik; Hollanda, İsviçre ve Avusturya’da sosyal sigorta kapsamındadır.

Banu Birtek, “Familien Aufstellung” çalışmasıyla 1997 yılında Berlin’de tanışmış ve eğitimini Berlin’de almıştır. 2001 yılından beri Avrupa ve Türkiye’de profesyonel terapist olarak çalışmaktadır.

2011 yılında Berlin’de tamamladığı Regresyon eğitimiyle, Aile Dizimi grup Çalışmalarının yanı sıra bireysel seanslar da yapmaya başlamış, akabinde  2015 yılından beri Karma Dizimi yaptırmaktadır.

Günümüzde en hızlı çalışan tekniklerden olan Aile Dizimi seanslarıyla çözülemeyen ya da çok daha hızlı şifalanmak isteyenlere uygulanan Karma Dizimleri; kişinin direkt kendi karmalarına ve geçmiş yaşamlarından bu hayata aktarılanlara yönelik yapılarak nokta atışı bir sonuç sağlamaktadır.