AİLE DİZİMİ

İlahiyat, Felsefe ve Pedagoji eğitimleri almış olan Bert Hellinger’in Afrika’ya Katolik Misyoneri olarak gönderilmesiyle başlayan hikaye, Hellinger’in 16 yıl Şaman Zulularla birlikte yaşayıp, onlardan etkilenmesiyle şekillenir. Şaman Zuluları hristiyanlaştırmaya giden Hellinger, onların ateş başında yaptıkları ritüellerden, Atalarının Ruhlarıyla kurdukları temaslardan, günlük hayatlarındaki hiyerarşiden etkilenir.

Almanya’ya döndüğünde devam ettiği eğitim ve araştırmalarında, Geştalt Psikolojiye yönelir ve sonuç olarak, Batının Pragmatik, Bilimsel yönünü Doğu’nun Mistik ve Ruhani taraflarıyla birleştirir ve “Systematische Familien Aufstellung” tekniğini ortaya çıkarır.

Ülkemizde “Aile Sergisi” “Aile Dizimlemesi” “Sistem Dizimi” “Kök Canlandırmak” v.b… isimlerle adlandırılan teknik; Hollanda, İsviçre ve Avusturya’da sosyal sigorta kapsamındadır.


Banu Birtek, “Familien Aufstellung” çalışmasıyla 1997 yılında Berlin’de tanışmış ve eğitimini Berlin’de almıştır. 2001 yılından beri Avrupa ve Türkiye’de profesyonel terapist olarak çalışmaktadır.